Fiat logo
logo

LPGMár a Fiat márkakereskedői hálózatában is elérhető Linea típusokra az LPG átalakítás bruttó 240 000 Ft-tól amelyhez gyári garanciát is biztosítunk. Keresse további modelljeinkre (Punto, Bravo, Doblo) LPG ajánlatainkat a Fiat márkakereskedésekben*

*csak a kijelölt márkakereskedésekben érvényes, a további típus átalakítás költségeiről érdeklődjön márkakereskedőinknél. A Linea kivételével, a gázüzemű átalakításban érintett egységekre (hajtómotor, üzemanyagrendszer) a jótállást egy külső szolgáltató nyújtja.


Környezetbarát

A légszennyezés óriási problémát okoz a fejlett országokban és hazánkban is. A légszennyezés egyik legjelentősebb forrásai a járművek. A járművek környezetszennyezésének csökkentésében egy újabb előrelépést jelent az LPG üzemanyagként történő használata. A gázüzemű autók károsanyag kibocsátása kedvezőbb a hagyományos üzemanyagokkal szemben.

Magyarországon 2-féle gázüzemanyagot különböztetünk meg:

  • A cseppfolyós gázt (LPG, Liquefield Petroleum Gas), ami gyakorlatilag megegyezik a palackos háztartási pébé gázzal. Követelményeit az Európai Unióból átvett MSZ EN 589 szabvány írja elő.
  • Sűrített földgázt (CNG, Compressed Natural Gas), ami gyakorlatilag a háztartási vezetékes gáz 200 bar nyomáson.
Az autógázok tulajdonságait a hagyományos üzemanyagokkal szemben az alábbi táblázat mutatja be.

Hajtóanyag jellemzők Benzin Gázolaj LPG CNG
Sűrűség 15 °C-on 0,73 0,84 0,55 0,14-0,16
Energiasűrűség MJ/kg, MJ/l 44,0/31,4 42,5/35,7 46/25 48/8
Forráspont +25/+110 +150/+360 0/-42 -163
Gyulladáspont 220 340 500 540-600
Oktánszám 92-98 - 100-105 118-120


A gázüzemanyagok magas oktánszámuk miatt nem tartalmaznak kopogásgátló adalékanyagokat. A gáz halmazállapotú hajtóanyag tökéletesen elkeverhető a motorba jutó levegővel. A legjelentősebb előny, hogy az autógázok egyszerű szénhidrogén vegyületeket tartalmaznak, nem úgy mint a hagyományos üzemanyagok. A cseppfolyós gáz két alkotóeleme a propán (C3H8) és a bután (C4H10). A sűrített földgáz döntő része metán, (CH4) amely a legegyszerűbb szénhidrogén vegyület. A felsorolt tulajdonságok miatt az autógáz tökéletesebben ég el, mint a hagyományos üzemanyag. A kipufogógáz kevesebb rákkeltő hatású, policiklikus aromás vegyületet tartalmaz. A nitrogénoxid (NOX) kibocsátás 20-40%-kal, a szénmonoxid (CO) 60-90%-kal, a szénhidrogén (CH) 40-60%-kal kevesebb mint benzinüzemben.

A tökéletesebb égés következtében szilárd részecskék (PM) a gázüzemű autók kipufogógázában nem találhatóak. A benzin üzemhez képest a légkörbe jutó károsanyag mennyisége, különösen a régebbi típusú karburátoros autók esetében csökken jelentősen. A gáz levegő jobb keveredési tulajdonságainak köszönhetően az olajfogyasztás lecsökken, az olajcsere periódusa megduplázódik, ennek következtében kevesebb fáradt olaj keletkezik.

A gázüzemanyagoknak környezetvédelmi szempontból előnyös tulajdonságai még szabályozott keverékképzésű katalizátoros járműveknél is igazolhatók. Különösen előnyös az autógázok viszonylag magas hidrogén tartalma. A nagy energiatartalmú hidrogén az igazi környezetkímélő üzemanyag, mert égése során víz keletkezik, ugyanakkor a nagyobb hidrogén tartalom következtében a légkörbe jutó széndioxid (CO2) mennyisége kisebb, ami az üvegházhatás csökkentéséhez járul hozzá.


Gyakori kérdések

Kattintson a kérdésekre, hogy válaszokat kapjon.

Mi az oktánszám?
Az oktánszám a motorhajtó anyagok minőségét jelölő szám, a hajtóanyagok kompressziótűrését jelöli. A mérendő motorhajtó anyagot izooktánból (izooktán-C8H18) és n-heptánból (C7H16) komponált keverékkel hasonlítják össze. A mérendő üzemanyag kompressziótűrés szempontjából azonos tulajdonságokkal rendelkező keverék térfogatszázalékban megadott izooktán tartalmát nevezzük oktánszámának. Tehát például a 95-ös benzin nyomástűrése azonos a 95 (V/V)% oktánt és 5 (V/V)% heptánt tartalmazó keverékével.
Igaz-e, hogy az LPG oktánszáma 100 felett van?
Az LPG oktánszáma általában 90 és 105 között változhat attól függően, hogy mennyi propánt és butánt valamint adalék és szennyező anyagot tartalmaz. Magyarországon a valóság figyelembevételével a gázforgalmazók által árusított LPG oktánszáma 95 körül alakul. Az LPG tüzelőanyagok nagyon jó kopogásállóak a magas oktánszámból kifolyólag (propán: 111, bután 102)
Hogyan hat ez a motorra?
A fentiekben említett módon függ össze az oktánszám a kompresszió tűréssel.

A motor működésére ez mint az előgyújtás nagyságára hat ki. A modern gépjárművek előgyújtás szabályzása egy speciálisan a motor paramétereire hangolt gyújtástérkép és a kopogásérzékelő jelei alapján történik. Így gázüzemben nagyobb előgyújtás engedhető meg. A kedvező nyomás és gyulladási viszonyok következtében lágyabb, elnyújtottabb égés zajlik le a hengerekben.
Miért nő meg az olajcsere ciklusideje?
Mivel a kereskedelmi forgalomban ma már csak ólommentes benzin vásárolható így a mai korszerű konstrukciójú, katalizátoros motorok kialakítása, a szelepülékek és a szeleptányérok illetve szelepvezetők anyagának helyes megválasztása lehetővé teszi az ólom elhagyását. Régebben a benzinhez adalékolt ólom az előbb említett, illetve a kenőolajjal közvetlenül nem érintkező alkatrészek másodlagos kenését biztosította.

Az előbb említetten kívül a gázüzemmódnak csak pozitív hatása van a motorra melyek a következők:
Mivel az autógáz eleve gáz halmazállapotú, szemben benzinnel mely a legjobban elporlasztott változatában is apró cseppek formájában kicsapódik a hengerfal oldalára-, nem oldja fel az olajfilmet, és így nem hígítja fel a motorolajt. Így nő a motor olajcsere periódusa és a motorkopások is jelentősen lecsökkennek, főleg a legkritikusabb, hideg motorhőmérsékleten.

A gáz halmazállapotú hajtóanyagok tökéletesen elkeverhetők a motorba jutó levegővel. A legjelentősebb előnyük abban van, hogy egyszerű szénhidrogén vegyületeket tartalmaznak, nem úgy mint a hagyományos üzemanyagok. A gáz üzemanyag kevesebb szilárd részecskét és szennyező anyagot tartalmaz mit a hagyományos üzemanyagok.

A tüzelőanyagok különböző molekulaszerkezetű szénhidrogén-vegyületek keverékéből állnak. Motorbeli égésük jellegzetességeit alapvetően meghatározza a molekulák szerkezete és mérete, valamint a hidrogén és a szénatomok egymáshoz viszonyított, számszerű aránya.

A CO2 kibocsátás szempontjából a minél kisebb C tartalmú tüzelőanyag alkalmazása a kedvezőbb.

A CO, HC és NOx aránya jelentősen alacsonyabb a benzinüzemhez viszonyítva, mert a kén és az ólom hiánya az LPG-ben nagymértékben csökkenti ezen összetevők jelenlétét a kipufogógázban. Ezen hatások együttes hatásaként kevésbé használódik, koszolódik el az olaj.

Ennek ellenére fontos megjegyezni, hogy cégünk nem javasolja az olajcsere periódus heghosszabbítását a motor élettartamának heghosszabbítása érdekében.
Miért nő a motor hőterhelése? Káros-e a szelepekre?
A benzinhez viszonyítva az LPG égési hőmérséklete 100-150 fokkal magasabb ami nem tekinthető károsnak egy megfelelően szervizelt gépjárműnél. Csupán a szelephézagok rendszeres ellenőrzéséről kell gondoskodni.
Robbanásveszélyes-e a gázüzemű gépkocsi?
Nem mert a hivatalos gázautó műhelyekben beszerelt gázrendszerek számos biztonsági szerelvényt tartalmaz, amelyek baleset esetén megakadályozzák a gáz szabadba távozását, illetve a megakadályozzák a gáztartályból a gáz motortér felé áramlását. A gáztartályok különleges 3-4 mm vastag edzett acélanyagból készülnek és a legbiztonságosabb, legvédettebb helyen a csomagtérben kerülnek elhelyezésre. Ezek a tényezők együttesen garantálják a biztonságos közlekedést és használatot.
Érezhető-e gázszag az átalakított járművekben?
Általában azt mondják a szkeptikusok, hogy a gázautó mindig büdös. Egy megfelelően átalakított jármű esetében nem érezni gázszagot sem az utastérben sem a gépkocsi körül. A gépkocsik az átalakítás után minden esetben egy kötelező szivárgásellenőrzésen esnek át, melyről hivatalos okirat is készül, az úgynevezett TANUSÍTVÁNY mely garantálja, hogy gépkocsi nagynyomású rendszere gáztömör, szivárgásmentes. Azonban ha a gépkocsit - jogszabályellenesen - háztartási PB gázzal töltik fel (akár palackról, akár telepített tartályról), akkor még szivárgásmentes gépkocsik is lehetnek gázszagúak. Ennek oka, hogy a háztartási PB gázokba sokkal nagyobb mennyiségű illatosító anyagot (etilén-merkaptán) töltenek. Az előbb említett TANUSÍTVÁNY további fontos információkat is tartalmaz: feltüntetik a beszerelt alkatrészek típusát és engedélyszámát, valamint az átalító műhely engedélyszámait is. Így ha ilyen TANUSÍTVÁNY-t kapunk a gépkocsihoz nyugodtak lehetünk, hogy az átalakítás során képzett szakemberek engedélyezett terméket építettek be.
Lehetséges-e mélygarázsban vagy parkolóházban gázautóval parkolni?
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (28/2011. (IX.6.) BM rendelet tartalmazza a vonatkozó szabályokat. A 601. § 5. és 6. bekezdés szó szerinti idézésben:

"(5) A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettõs üzemű járművet tilos elhelyezni

a) cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén – kivéve a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő biztonsági szeleppel felszerelt járműveket –
aa) talajszint alatti, jármű tárolására alkalmas tárolókban,
ab) tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épületek alatti terekben,
ac) olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárat van, vagy amelybõl talajszint alatti, illetõleg olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levegõcseréje nem biztosított,
ad) ahol az átszellõzés el nem zárható módon nem biztosított,

b) sűrített földgáz üzemanyag esetén:
ba) tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át nem szellõzött terekben,
bb) ahol az átszellõzés el nem zárható módon nem biztosított.

(6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott terek bejáratánál, jól látható módon, a „Biztonsági szelep nélküli LPG üzemű jármű részére tilos a behajtás” feliratú táblát kell elhelyezni."
Jár-e teljesítmény változással és fogyasztás növekedéssel a gázüzemű átalakítás?
Mivel a gázüzemanyag fűtőértéke alacsonyabb így azonos feltételek mellett a gépkocsi motorjának teljesítménycsökkenése 5%-on belül van. Tehát azonos teljesítmény eléréséhez több üzemanyagra van szükség gázüzemben mint benzinüzemben. Ez mintegy 10-15 %-os fogyasztásnövekedést jelent literben számolva. A túlfogyasztás mértéke pozitív és negatív irányban is jelentősen függ a motor állapotától, főleg a gyújtórendszer tekintetében és a vezetési stílustól is. Azonban az autógáz kedvező árának köszönhetően igen jelentős üzemeltetési költségmegtakarítás realizálható.